Vijesti i zbivanja

Friday, 30.04.2021.

Osnovano Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika

(HINA) Vlada je na 55. sjednici u četvrtak, 29. travnja 2021., donijela odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika te pokrenula postupak izrade Strategije demografske revitalizacije Hrvatske do 2031. godine.

"Socijalna sigurnost i briga za naše socijalno ugrožene sugrađane jedan je od primarnih ciljeva djelovanja ove Vlade. To je područje u kojemu u nadolazećem razdoblju predviđamo značajna ulaganja, što iz državnog proračuna, što EU sredstava u iznosu većem od 5,5 milijardi kuna", istaknuo je resorni ministar Josip Aladrović.

Istovremeno, radi dodatnog iskoraka u kvaliteti i učinkovitosti socijalnih politika, ovom odlukom po prvi puta se osniva Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika kao savjetodavno i stručno tijelo Vlade, dodao je.

"Ono će u konačnici doprinijeti razvoju ukupnih socijalnih politika Vlade kroz prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja od čega će najveću korist imati naši građani", rekao je Aladrović.

Članove Vijeća imenuje Vlada na prijedlog Ministarstva. Činit će ga i predstavnici tijela državne uprave, strukovnih komora, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i drugih organizacija koje svojim stručnim znanjima, radom i iskustvom mogu pridonijeti razvoju socijalne politike u Hrvatskoj, naveo je ministar.

Osobita zadaća Vijeća je praćenje i unaprjeđenje sustava socijalne zaštite. Tako će pratiti primjene međunarodnih ugovora i postojećih propisa koji se odnose na područje sustava socijalne zaštite, a na tom području pratit će i potrebe, kao i standarde socijalnih usluga i drugih pitanja te će predlagati programe mjera i razvoja. Također će pratiti rad u području socijalnog planiranja i razvojnog usmjerenja u sustavu socijalne zaštite.

Vijeće će se sastajati po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi, zamjenici članova, tajnik i pomoćnik tajnika Vijeća za rad u Vijeću ne primaju naknadu, a rad Vijeća bit će transparentan i javan.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz državnog proračuna na poziciji Ministarstva rada.

Ispis 


Wednesday, 28.04.2021.

Pismo sindikalnim povjerenicima i članovima SSZSSH u sustavu socijalne skrbi

Za otvaranje dokumenta klikni na sliku...

Ispis 


Tuesday, 27.04.2021.

Ministar socijalne politike Josip Aladrović predstavio plan unaprjeđenja sustava socijalne skrbi

(Dnevnik.hr) Evo što je sve rečeno o reformi sustava socijalne skrbi: "Moramo pogledati kontekst situacije, kada govorimo o cijelom sustavu. Imali smo česte izmjene zakona koji su doveli do različitih postupanja u samom sustavu. Svjedoci smo nedostatka kapaciteta, a i nalazimo se u visokom riziku od siromaštva i to su sve izazovi sustava", kazao je ministar Aladrović na početku predstavljanja plana. "Želimo riješiti problem fragmentiranosti sustava, nedostatak stručnog kadra i nedostatak supervizije", pojasnio je i detektirao glavne probleme sustava:

"Neujednačeno postupanje, nejednakost naknade i neravnomjerna dostupnost mogućnosti dobivanja usluga sustava. 260.000 građana koristi naknade u sustavu socijalne skrbi, a trenutačna organizacija centara za socijalnu skrb je takva da postoje 82 centra i 56 podružnica tih centara", kazao je ministar i dodao:

"Želimo osnažen sustav, dostupnije i kvalitetnije naknade, a krajnji cilj je bolja zaštita korisnika. Prvi cilj je osnažen sustav socijalne skrbi, a prva aktivnost je zapošljavanje novih stručnjaka. Odlučili smo se za 200 novih zapošljavanja, nakon toga nastavit ćemo s popunjavanjem stručnjaka, a ovo je kratkoročan korak koji ćemo realizirati u iduća tri mjeseca. Mijenjat ćemo i Zakon o socijalnoj skrbi. Treća aktivnost je osnivanje Akademije. Na taj način ćemo osnažiti cjeloživotno obrazovanje", kazao je.

Za otvaranje dokumenta klikni na sliku

Najavio je monitoring cijelog sustava od ljudi koji nisu iz samog sustava. "Očekujem stručni nadzor i stručnih Komora. Taj monitoring treba biti kontinuiran, a ne samo kada se nešto dogodi. Inspekcijski nadzor će također biti uključen", dodao je Aladrović.

"Želimo provesti i aktivnosti u vezi s novim Zakonom o socijalnoj skrbi, a želimo i osnivanje obiteljskih centara. Obiteljske centre izdvajamo iz Centra za socijalnu skrb i to će biti mjesto gdje se osnažuju roditeljske kompetencije," naglasio je i najavio izmjene Zakona o udomiteljstvu te povećanje naknada iz sustava socijalne skrbi.

O pristupačnosti usluga kaže: "Želimo regionalnu ravnomjernost i da u bilo kojem dijelu Hrvatske usluge budu jednako dostupne. Imali smo određene tragične slučajeve, pa ćemo povećati za tri puta inspekcijske nadzore", istaknuo je ministar vezano za skrb starijih osoba u domovima za starije.

Najavio je i novi cjenik socijalnih usluga koji bi na snagu trebao stupiti od 2023. godine. "Imamo 15 aktivnosti koje smo naveli, a prvi efekt je osnivanje Vijeća za praćenje socijalnih politika. U četvrtak će se naći na sjednici Vlade", najavio je i otkrio tko bi sve trebao biti u tom Vijeću. "U Vijeću će biti sva tijela koja su uključena u sustav socijalne skrbi. Želimo inkluzivno tijelo koje će raspravljati o razvoju socijalnih politika." Najavio je i povećanje naknada za udomitelje.

HRT: Akcijski plan za sustav socijalne skrbi: zapošljavanje 200 novih stručnjaka

Ispis 


Saturday, 17.04.2021.

‘NE MOŽEMO BITI GROMOBRAN ZA FRUSTRACIJE GRAĐANA': Sindikat zdravstva i socijalne skrbi traži registar napadača na službene osobe

SIGURNOSNA UGROZA

Sindikat od Vlade traži uspostavu registra napadača na službene osobe, kako bi takve osobe lakše mogle identificirati javne službe i državna tijela za čije zaposlenike predstavljaju potencijalnu sigurnosnu ugrozu, ali i javnosti poslala poruka da Vlada zastupa politiku nulte tolerancije prema ugrožavanju nesmetanog djelovanja institucija pravne države

(net.hr) Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske zatražio je u subotu od Vlade uspostavu registra napadača na službene osobe kako bi takve osobe lakše mogle identificirati javne službe i državna tijela za čije zaposlenike predstavljaju sigurnosnu ugrozu.

Sindikat u priopćenju izražava iznenađenje razinom agresije u posljednje vrijeme prema djelatnicima sustava socijalne skrbi, koji ne mogu preuzeti ulogu krivca ni gromobrana za nagomilane frustracije i nedaće kojima su izloženi građani u uvjetima pandemije i porasta obiteljskog nasilja, koje se nakon tragične smrti dvoipolgodišnje djevojčice pretvara u nasilje prema djelatnicima socijalnih službi.

Uspostava registra napadača na službene osobe

Sindikat stoga od Vlade traži uspostavu registra napadača na službene osobe, kako bi takve osobe lakše mogle identificirati javne službe i državna tijela za čije zaposlenike predstavljaju potencijalnu sigurnosnu ugrozu, ali i javnosti poslala poruka da Vlada zastupa politiku nulte tolerancije prema ugrožavanju nesmetanog djelovanja institucija pravne države.

Tko je u stanju nasrnuti na policajca, sigurno neće oklijevati podići ruku na socijalnog i zdravstvenog radnika, nastavnika ili sudskog službenika, a što takve osobe rade u privatnosti svoga doma također nije teško zamisliti, kaže sindikat.

Osim toga, Vlada bi paralelno s registrom napadača na službene osobe trebala zajedno s resornim ministarstvima i službama, nevladinim organizacijama i socijalnim partnerima pokrenuti akciju senzibiliziranja javnosti i građana za prepoznavanje oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obitelji, kao i razvijanja svijesti o građanskoj odgovornosti u takvim situacijama s posebnom pozornošću na modalitete prijavljivanja takvih djela, stoji u priopćenju.

 

Pročitajte još...

HRT.hr: Sindikat traži registar napadača na službene osobe

INDEX.HR: Sindikat zdravstva i socijalne skrbi traži registar napadača na službene osobe

Tportal.hr: Sindikat o nasilju prema socijalnim radnicima, traže registar napadača na službene osobe

Nacional.hr: Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi traži registar napadača na službene osobe

GLAS ISTRE: Sindikat traži registar napadača na službene osobe

Ispis 


Friday, 02.04.2021.

Očitovanje SSZSSH na Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske zatečen je zadnjim tekstom Prijedloga uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kojim se mijenjaju koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama, a koji je dostavljen članovima radne skupine na sastanku 30. ožujka 2021. godine u Ministarstvu zdravstva.

Nastavno na prethodno vođene razgovore Sindikata i Ministarstva zdravstva kao socijalnih partnera, o nužnosti izmjena važeće Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, očekivali smo od Ministarstva da provede određene mjere. Međutim, analizom dostavljenog Prijedloga uredbe uočili smo da u Prijedlogu uredbe nisu uvaženi argumenti sindikata kao socijalnog partnera, osim djelomično onih koji se odnose na medicinske sestre i vozače saniteta. Dapače, sve ostalo je kao i do sada vrlo selektivno provedeno i pogodujući interesnim skupinama za koje do sada nije bilo ni naznake da su svojim trenutnim položajem dovedeni u bilo kakvu nekorektnu poziciju u sustavu zdravstva i javnih službi kao cjelini.

Ministarstvo zdravstva je još Sporazumom potpisanim 27. rujna 2013. godine sa Samostalnim sindikatom zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske preuzelo obvezu riješiti pitanje statusa radnika za čije koeficijente se cijelo ovo vrijeme zalažemo kroz izmjenu važeće Uredbe, stoga i danas tražimo da se novim Prijedlogom uredbe utvrde traženi koeficijenti za sve zdravstvene i nezdravstvene radnike I vrste zvanja koji sudjeluju u dijagnostici i liječenju, kao i onim radnicima koji su krajnje neprimjerenim položajem unutar sustava javnih službi (da ne uspoređujemo njihov položaj sa radnicima u javnim poduzećima, ugostiteljstvu ili turizmu) dovedeni u krajnje diskriminirajući i nedopustiv položaj.

Naglašavamo da je Ministarstvo zdravstva, od 2015. godine do danas sindikatima u više navrata obećavalo korekciju postojećih koeficijenata, međutim ponovno su iz teksta Uredbe izostavljene gotovo sve kategorije radnika visoke stručne spreme koji nisu doktori (osim sada medicinskih sestara), a uvode se nova položajna radna mjesta i podižu koeficijenti složenosti poslova doktora. Pa tako i dalje zbog nebrige Ministarstva zdravstva u sustavu nemamo diplomirane fizioterapeute, diplomirane inženjere medicinske radiologije / magistre radiološke tehnologije, diplomirane sanitarne inženjere / magistre sanitarnog inženjerstva i inženjere medicinsko laboratorijske dijagnostike / magistre medicinsko - laboratorijske dijagnostike kao ni diplomirane socijalne radnike.

Ovakav propust ili namjera predstavlja veliku štetu radno-pravnom statusu navedenih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji sudjeluju u dijagnostici i liječenju, a njihovo izdvajanje predstavlja izravnu diskriminaciju s osnove iste razine obrazovanja.

Argument ministarstva da neke djelatnosti nema u Uredbi zato jer nisu promijenjeni I usklađeni zakonski propisi nije nešto čime bi se trebalo argumentirati izostanak njihovog statusa, već je potvrda da ministarstvo ne radi svoj posao. Svi ti radnici koji su se školovali da bi unaprijedili svoja znanja i doprinijeli kvaliteti usluga sustava zdravstva svakodnevno rade svoj posao, samo propustom i nebrigom ministarstva se njihov rad ne valorizira.

Također naglašavamo da iako u sustavu zdravstva značaj zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji sudjeluju u dijagnostici i liječenju nema konkurenciju, uloga ostalih nezdravstvenih radnika zbog kojih cijeli sustav redovito funkcionira ne može se zanemariti. U sustavu zdravstva zbog višegodišnje zabrane zapošljavanja i minoriziranog položaja nema dovoljan broj niti kuhara niti pomoćnog i tehničkog osoblja. Nedopustivo je da naši kuhari i naše pomoćno i tehničko osoblje za svoj rad ne može ostvariti niti minimalnu plaću, a da njihove poslove zbog manjka kadrova obavljaju totalno nekvalificirani i neprovjereni radnici, kao i počinitelji kaznenih djela na izdržavanju zatvorskih kazni.

I na kraju kao izraz krajnjeg nezadovoljstva Sindikat zaista postavlja pitanje koji će ministar i koja administracija znati jasno reći da u sustavu zdravstva svatko mora dobiti pravednu plaću za odrađeni rad i tko će podvući crtu kod plaćanja za nerad, jer nikada se kao danas nije toliko plaćao nerad i nikada kao sada nisu ljudi koji rade nezdravstvene poslove i poslove niže složenosti bili manje plaćeni nego danas. Za sindikat je to neprihvatljivo, a za ministarstvo zdravstva s ministrom na čelu sramotno.

S poštovanjem,


Predsjednik SSZSSH
Stjepan Topolnjak,vr.

Očitovanje SSZSSH u PDF formatu

Ispis 


Vezane vijesti

Friday, 15.01.2021.

Beroš: "Isplata deset posto veće plaće na covid odjelima u domeni je ravnatelja bolnica"

(NACIONAL) Ministar zdravstva Vili Beroš u petak je poručio da je isplata 10 posto veće plaće zaposlenima u zdravstvenom sustavu koji rade s covid-19 pozitivnim pacijentima u domeni ravnatelja pojedinih zdravstvenih ustanova.

Beroš je nakon obilaska sisačke bolnice vezano za upozorenje Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi o neisplati 10 posto veće plaće zaposlenima u zdravstvenom sustavu koji rade s covid-19 pacijentima, kazao da je odluka Vlade jasna.

Opširnije

Friday, 11.12.2020.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA - UPLATA NA ZAŠTIĆENI RAČUN

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je u "Narodnim novinama" br.131/20 objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona kojim se isplata božićnice, regresa, dara u prigodi Dana sv. Nikole, jubilarnih nagrada u visini neoporezivog iznosa, kao i sindikalne socijalne potpore, oslobađaju od ovrhe, a radnicima koji imaju blokirane redovne račune u bankama, iste treba uplaćivati na zaštićene račune.

Opširnije

Monday, 07.12.2020.

Vlada o nagradama za one koji sudjeluju u borbi protiv bolesti COVID-19

(HRT) Vlada bi na sjednici trebala donijeti odluku kojom će svima koji sudjeluju u borbi protiv bolesti COVID-19 osigurati dodatak na plaće.

To bi trebalo ispraviti i nepravdu onim liječnicima koji rade s oboljelima od koronavirusa, a ovih su dana dobili manje plaće. Nekima od njih to je smanjenje bilo i do 20 posto.

Opširnije

Saturday, 10.10.2020.

Međunarodna organizacija rada upozorava: Radnici u pandemiji mentalno stradavaju

(N1) Direktor Svjetske organizacije rada (ILO) Guy Ryder upozorio je na važnost mentalnog zdravlja radnika u vrijeme povećanog stresa zbog pandemije covida-19 u subotu na Svjetski dan mentalnog zdravlja.

"Pandemija je promijenila naše živote na nezamislive načine. Svi ljudi oko nas pate. I ne znamo što će donijeti budućnost.

Opširnije

Wednesday, 26.08.2020.

Usporedba u posljednjih 15 godina: Plaće u javnom sektoru ipak niže nego u privatnom

OSOBNI DOHODAK

Ni na kojoj razini obrazovanja javni sektor u Hrvatskoj ne stoji bolje od privatnog.

AUTOR Ljubica Gatarić

(VEČERNJI LIST) Ove jeseni Vlada će ponovno sjesti za stol sa sindikatima javnog sektora kako bi dogovorili što će biti s njihovim plaćama u idućoj godini. Sindikati su pristali na zamrzavanje ugovorenog povećanja plaća za 2 posto u lipnju i listopadu u ovoj godini, no očekuju da se ta povišica ugradi u plaće za 2021.

Opširnije