Utorak, 28.11.2017.

Pročitajte parafirani TKU i prikaz razlika u odnosu na prethodni

Parafirani tekst Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Prikaz razlika u odnosu na prethodni TKU

 

Ispis 
Kada mogu u mirovinu?

Mobbing
Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS)