Monday, 26.03.2018.

U Ministarstvu zdravstva potpisan Kolektivan ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

(MIZ/SSZSSH) Danas, 26. ožujka 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske potpisan je Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Ugovor su potpisali ministar zdravstva Milan Kujundžić u ime Vlade Republike Hrvatske i predsjednici dvaju reprezentativnih sindikata, Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara te Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske.

Ugovor je potpisan na kraći rok - 12 mjeseci i njime su zadržana sva dosadašnja prava ugovorena prethodnim Kolektivnim ugovorom i Dodatkom Kolektivnom ugovoru, kako za sve zdravstvene radnike, tako i za nezdravstvene radnike u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 26. ožujka 2018. godine

Ispis 
Kada mogu u mirovinu?

Mobbing
Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS)