Wednesday, 28.03.2018.

Parafiran Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

(mspm.hr) Dana 27. ožujka 2018. godine u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na zadnjem pregovaračkom sastanku usuglašen je i parafiran konačni tekst prijedloga Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i njegova primjena počinje od 01. svibnja 2018. godine.

Kolektivni ugovor su parafirali ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić i predsjednici dvaju reprezentativnih sindikata - Jadranka Ivezić iz Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske i Stjepan Topolnjak iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, a tekst Ugovora biti će upućen na prihvaćanje u Vladu.

Novim Kolektivnim ugovorom zadržana su sva prava zaposlenih, odnosno svi radnici u sustavu ostvarivat će plaće i materijalna prava kao i dosad.

Pročitajte još...

Parafirani Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Ispis 
Kada mogu u mirovinu?

Mobbing
Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS)