Wednesday, 25.04.2018.

Obavijest o javnom izlaganju Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa

(MINISTARSTVO ZDRAVSTVA) Sukladno članku 29. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine", broj 44/17) postupci procjene učinaka propisa započeti do danastupanja na snagu navedenoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine", broj 90/11).

Sukladno člancima 19. i 22. Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa dostupni su na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja" i na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva na sljedećim poveznicama:Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine", broj 90/11) provest će se javno izlaganje Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa.

Javno izlaganje održat će se dana 02. svibnja 2018. godine u 8.00 sati, u Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200 a, Zagreb, Velika dvorana.

https://zdravlje.gov.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-1475/otvorena-savjetovanja/nacrt-prijedloga-zakona-o-zdravstvenoj-zastiti-i-prijedlog-iskaza-o-procjeni-ucinaka-propisa/3130

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7214

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju navedenom izlaganju, na kojem mogu iznositi svoje primjedbe i prijedloge vezane uz navedenu materiju.

Ispis 


Kada mogu u mirovinu?

Mobbing
Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS)