Thursday, 10.05.2018.

Vlada donijela zaključak o prihvaćanju prijedloga Dopune TKU

(SSZSSH) Vlada Republike Hrvatske je na danas održanoj sjednici donijela zaključak o prihvaćanju Prijedloga dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i ovlastila ministra rada i mirovinskoga sustava Marka Pavića za njegovo potpisivanje.

U obrazloženju zaključka navodi se da u Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, sklopljenom 7. prosinca 2017. godine, iznos naknade za trošak prijevoza ugovoren u članku 66. TKU-a za zaposlene u javnim službama nije izrijekom ugovoren u neto iznosu, stoga je ta naknada, u skladu s poreznim propisima, oporeziva.

Za razliku od zaposlenih u javnim službama, zaposleni u državnoj službi, slijedom članka 61. Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike ovo materijalno pravo ostvaruju u neto iznosu.

S obzirom da je odredba o naknadi troškova prijevoza u oba kolektivna ugovora ugovorena identično, radi usklađivanja ovoga materijalnoga prava zaposlenih u javnim službama na jednaki način, kako je to uređeno i za državne službenike i namještenike, potrebno je odgovarajućom dopunom odredbe članka 88. TKU-a ugovoriti da je i ovo materijalno pravo za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno u neto iznosu.

Sindikati koji djeluju u javnim službama i koji su zastupljeni u pregovaračkom odboru te su ujedno i potpisnici Temeljnog kolektivnog ugovora uputili su zahtjev za pokretanje pregovora o sklapanju Dopune TKU-a, a Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 04. svibnja 2018. godine imenovala svoj pregovarački odbor, čime su stvoreni uvjeti za pregovore o sklapanju Dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Svih jedanaest sindikata, potpisnika Temeljnog kolektivnog ugovora prihvatili su tekst Prijedloga dopune, što su potvrdili parafirajući tekst Dopune.

Stoga je, u cilju osiguranja ostvarivanja i očuvanja prava zaposlenih u javnim službama te njihovo ujednačavanje s pravima državnih službenika i namještenika, Pregovarački odbor za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna TKU-a, predložio Vladi Republike Hrvatske da prihvati Prijedlog dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama u predloženom sadržaju.

Zaključkom se ujedno predlaže ovlastiti ministra rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marka Pavića za potpisivanje Dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim te se predlaže zadužiti Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovom Zaključku izvijesti Pregovarački odbor sindikata, kako bi se moglo pristupiti potpisivanju, temeljem čega je Ministarstvo danas uputilo poziv za potpisivanje Dopune TKU u ponedjeljak 14. svibnja u prostorijama MRMS.

Ispis Kada mogu u mirovinu?

Mobbing
Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS)