Friday, 22.06.2018.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Poštovane kolegice i kolege, članice i članovi sindikata,

Na današnji dan tj. 21. lipnja 2018. godine potpisali smo Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi čija primjena počinje od 1. lipnja 2018. godine. Također je na današnji dan, 21. lipnja 2018. godine, na 102 sjednici Vlade RH prihvaćen i prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u kojoj su dogovoreni novi koeficijenti u djelatnosti socijalne skrbi.

Naravno da smo iste uspjeli dogovoriti zahvaljujući i ministrici Murganić koja je prihvatila naše objašnjenje o zaostajanju plaća u socijalnoj skrbi i koja je u tijeku pregovora iskazivala empatiju prema radnicima u resoru koji predstavlja.

Nažalost nismo uspjeli u prijedlogu Uredbe uvećati i koeficijente pratećih nam resursa u djelatnosti, odnosno administrativnim i računovodstvenim radnicima, a što nam nije prošlo zbog neprihvaćanja uvećanih koeficijenata od strane Ministarstva financija.
Nakon toga dogovrili smo sa ministricom Murganić povećanje postotka na uvjete rada i za radnike kojima nismo uspjeli dogovoriti povećanje koeficijenata te smo takav prijedlog KU i parafirali.

Međutim, i taj pokušaj je propao i dva dana pred potpisivanje KU Ministarstvo financija nije željelo prihvatiti ni taj naš prijedlog s obrazloženjem da će u protivnom i ostale djelatnosti javnih službi tražiti povećanje.

Dakle Vlada je prihvatila izmjene koeficijenata iz čl. 8 Uredbe, ali nije htjela prihvatiti predložene koeficijente iz čl. 1 Uredbe, kao ni uvećanje postotka na uvjete rada predložene od strane pregovaračkih odbora.

Poštovane kolegice i kolege,

moram naglasiti da su pregovori bili mukotrpni, da smo u jednom trenutku pomislili da smo riješili uvećanja plaće za sve naše članove ( nažalost i za sve zaposlene u sustavu, odnosno i za nečlanove sindikata), a kad ono - blokada ministra Marića - NE MOŽE!!!!

Od kada sudjelujem u pregovorima - nikada se nije dogodilo da ono što resorno Ministarstvo u pregovorima dogovori sa pregovaračkom stranom Sindikata, da isto ne prihvati Ministarstvo financija koje nema direktan uvid u rad i obaveze radnika u socijalnoj skrbi, ali IMA... KUNE ????

Slijedom navedenog Republički odbor Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi i Središnji odbor Sindikata socijalne skrbi donijeli su odluku o potpisivanju teksta KU kojom su spriječili mogućnost da plaće u sustavu ostanu na sadašnjoj razini.

Iako smo postigli do sada najveće uvećanje plaća, nezadovoljni smo činjenicom da nije postignuto uvećanje plaća za sve radnike u sustavu te nam ne preostaje drugo nego da na jesen zajedno sa sindikatima javnih službi tražimo povećanje koeficijenata i za zaposlene koji su uvršteni u čl. 1. Uredbe.

S poštovanjem,
Predsjednik SSZSSH:
Stjepan Topolnjak

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

UREDBA O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA 

Ispis 
Kada mogu u mirovinu?

Mobbing
Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS)