Thursday, 07.03.2019.

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

(SSZSSH) Na Središnjem državnom portalu, stranicama e-Savjetovanja, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10433

Tema savjetovanja je: Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata

Opis savjetovanja: Cilj ovog Prijedloga je proširiti krug sindikata koji pregovaraju o granskim kolektivnim ugovorima na način da u pregovarački odbor sindikata ulaze predstavnici sindikata koji djeluju na području grane za koju se pregovara i koji su bili ili jesu zastupljeni u pregovaračkom odboru sindikata u pregovorima o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za sve javne službe, ali uz njih i predstavnici sindikata kojima je utvrđena reprezentativnost u skladu sa Zakonom. Pri tom valja napomenuti da je uključivanje svih sindikata na temelju sporazuma ili uključivanje što većeg broja sindikata u kolektivno pregovaranje na svim područjima i razinama na kojima se pregovara, osobito važno jer je sklopljeni kolektivni ugovor koji je prihvaćen i podržan od svih sindikata ili velikog broja sindikata koji djeluju na području odnosno razini na kojoj se pregovaralo jamstvo na trajniju stabilnost i socijalni mir. Ovim prijedlogom je potrebno osigurati kontinuitet i ujednačavanje kolektivnog pregovaranja te uključivanje većeg broja sindikata u pregovore, kao i sprječavanje nepotrebnih prepisivanja istovjetnih odredbi iz temeljnog kolektivnog ugovora ili važećeg propisa u pojedinačne granske kolektivne ugovore i proširiti krug sindikata koji pregovaraju o granskim kolektivnim ugovorima.

Ispis 
Kada mogu u mirovinu?

Mobbing
Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS)