Wednesday, 18.12.2019.

SSZSSH i HSSMSMT traže pregovore o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, sa sjedištem u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV br.2

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA, sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 7

U Zagrebu, 12. prosinca 2019.

 

PREGOVARAČKOM ODBORU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
za pregovore o izmjenama i dopunama
Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

n/r ministra zdravstva
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med. Zagreb, Ksaver 200 aPREDMET: Zahtjev za početak pregovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog
ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

(„Narodne novine" br. 29/2018, 35/2019, 78/ 2019, 92/2019,)

 

Poštovani ministre,

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara, potpisnici Kolektivnog ugovora pozivaju Vas kao potpisnika Kolektivnog ugovora u ime pregovaračkog odbora Vlade RH da otvorimo pregovore o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naime, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i njegovim izmjenama unatoč otvorenim zahtjevima sindikata u dosadašnjim pregovorima nije riješeno pitanje plaćanja prekovremenog rada na način da se radnicima koji rade u prekovremenom radu tijekom toga rada priznaju uvjeti rada u kojima se taj rad obavlja i odgovornost za život i zdravlje ljudi. Rješavanje ovog problema ostavljeno je za nove pregovore, a nakon što Vrhovni sud Republike Hrvatske donese pravorijek u postupku brojnih pokrenutih sudskih postupaka za ostvarivanje tog prava.

Kako je 10. prosinca 2019. godine na stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske obavljeno priopćenje glasnogovornika Vrhovnog suda da je zbog različite sudske prakse glede prava na uvećanje plaće za sate ostvarene u prekovremenom radu, Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo slijedeće pravno shvaćanje: „Zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine" broj 143/13 i 96/15, dalje: KU) koji u redovitom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57 KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl.59 KU , imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu.", obraćamo Vam se ovim Zahtjevom.

Slijedom narečenog, nesporno je da su se stekli uvjeti za nastavak pregovora o odredbama Kolektivnog ugovora kojima se rješava pitanje plaćanja prekovremenog rada. Stoga Vas pozivamo da pristupimo pregovorima o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

S poštovanjem,

 

Predsjednik SSZSSH Stjepan Topolnjak, vr


Predsjednica Glavnog vijeća HSS MS-MT: Anica Prašnjak, vr

Ispis Kada mogu u mirovinu?

Mobbing
Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS)