Monday, 06.04.2020.

Uputa Ravnateljstvu policije (medicinsko osoblje koje nije dužno ishoditi e-Propusnicu)

(KORONAVIRUS.HR) Obavještavamo vas da medicinsko osoblje koje posjeduje iskaznice izdane od nadležnih Komora, a koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 nije dužno ishoditi e-Propusnicu, već se mogu kretati temeljem:

- Liječničkih iskaznica izdanih od Hrvatske liječničke komore

- Članske iskaznice izdane od Hrvatske komore medicinskih sestara

- Članske iskaznice izdane od Hrvatske ljekarničke komore

- Članske iskaznice izdane od Hrvatske komore dentalne medicine

Također e-Propusnice nisu potrebne ni pripadnicima žurnih službi (vatrogasci, pripadnici Crvenog križa, pripadnici HGSS-a) koji sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, kad su na dužnosti i u službenim odorama.

Za kretanje nužnog medicinskog osoblja koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, bez izdavanja e-Propusnice, treba priznati i iskaznice koje je izdala Hrvatska komora zdravstvenih djelatnika:

- za djelatnost sanitarnog inženjerstva

za medicinsko-laboratorijsku djelatnost

- za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost

- za djelatnost radne terapije

Uputu možete pronaći ovdje.

AŽURIRANO 5. TRAVNJA:
Obavještavamo vas da se za kretanje nužnog medicinskog osoblja koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, bez izdavanja e-Propusnice, trebaju priznati i članske iskaznice koje su svojim članicama i članovima izdale:

- Hrvatska komora medicinskih biokemičara

- Hrvatska komora primalja

- Hrvatska komora fizioterapeuta

Uputu možete pronaći ovdje.

Ispis Kada mogu u mirovinu?

Mobbing
Hrvatska udruga informatike u sestrinstvu (HUIS)