Monday, 03.05.2021.

Izborena prava samo za članove sindikata

NOVO RJEŠENJE(JUTARNJI LIST) Ministarstvo rada ima namjeru izmijeniti način konzumiranja prava radnika iz kolektivnih ugovora, odnosno napraviti razliku između članova i onih koji nisu članovi sindikata, a koji sada uživaju ista prava.

Predložena su tri modela: uvođenje naknade za korištenje prava iz kolektivnih ugovora za radnike koji nisu članovi sindikata, model vremenskog ograničenja primjene prava iz kolektivnog ugovora na radnike koji nisu učlanjeni u sindikat te model ugovaranja dodatnih prava samo za članove sindikata.

- Sindikati pregovaraju i troše resurse iz članarine, a onda i oni koji nisu članovi uživaju ta prava, i mi podržavamo da se to mijenja. Ista plaća za sve, ali nema razloga da pravo na dodatke u istoj visini imaju svi, bez obzira jesu li članovi - smatra Sever.

Ispis