Sunday, 27.06.2021.

Konačno na sjednici Vlade RH donijeta Odluka o isplati razlike plaće za odrađene prekovremene sate

Poštovane kolegice i kolege,

Vlada RH je na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2021. godinu.

U Zakonu je za nas bitan članak 7a. i 7 b. te čl. 13 st. 1. koje Vam dostavljam u prilogu.

Naime čl. 7a. Vlada je donijela Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za
prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja
.

Konačno je Ministar zdravstva na naše Zahtjeve reagirao prema Vladi RH te održao obećanje o podmirenju troškova isplate razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad i to od prosinca 2013. godine.

Na Vama je sada da od ravnatelja/ica za naše članove zatražite obračun i isplatu navedene razlike Iz Ministarstva zdravstva u slijedećih desetak dana ravnatelji će dobiti naputak o načinu i dinamici isplate navedene razlike plaće.

Članovima sindikata za koje smo pokrenuli tužbu za isplatu razlike plaće za prekovremene sate predlažem da sklope nagodbu, naravno uz namirenje troškova podnošenja i povlačenja tužbe.


Predlažem da članovi u postupak ev. nagodbe uključe odvjetnika koji im vodi spor oko tužbe.

U prijelaznim i završnim odredbama u članku 13. Zakona jasno je izrečeno da se za vrijeme važenja ovoga Zakona neće primjenjivati Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama.

S poštovanjem,


Predsjednik SSZSSH:
Stjepan Topolnjak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN 69/2021)

Ispis