Wednesday, 17.11.2021.

(SSZSSH) U utorak 16.11.2022. održan je prvi (on line) sastanak Pregovaračkih odbora Vlade RH i Pregovaračkog odbora Sindikata javnih službi putem aplikacije Zoom.

Na sastanku je dogovoreno da će Vlada u toku dana ili sutradan sindikatima dostaviti prijedlog Protokola te je također dogovorena dinamika samih pregovora odnosno sastanci će se održavati jedanput tjedno a prema potrebi i više puta.

Vlada je izašla sa prijedlogom da se TKU potpiše na dvije godine što je za SSZSSH neprihvatljivo.

Smatramo da se Kolektivni ugovor treba potpisati na 4 godine, a ukoliko će biti potrebe uvijek se može pristupiti Izmjenama i dopunama.

Slijedeći sastanak održati će se u utorak 23. 11. 2021. godine uživo, a postoji i mogućnost on line pristupa. (hibridno)

Na sastanku će nam od strane Ministarstva financija biti predočeni makroekonomski pokazatelji za 2022.godinu, a i raspravljati će se o prijedlogu Vlade o vremenskom trajanju TKU.

Podsjećamo da nam TKU ističe 30. studenog te da nakon toga ulazimo u produženu primjenu koja traje naredna tri mjeseca.

 

Pročitajte još...

NOVILIST.HR: Dogovor sa sindikatima vrijedit će dvije umjesto četiri godine? U Vladi tvrde da će do 1. siječnja donijeti novi Zakon o plaćama

Ispis