O sindikatu

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi hrvatske je sindikat djelatnosti - organizira sve profile zaposlenika u zdravstvu i socijalnoj skrbi bez obzira na struku, kvalifikaciju ili stručnu spremu. Sindikat je osnovan 1991.godine.

Unatoč organiziranju novih Sindikata u djelatnosti zdravstva (organizirano 18 sindikata na razini republike), ostao je i dalje najbrojniji i najveći sindikat sa oko 18 000 plačajućih članova u 170 sindikalnih podružnica u cijeloj Republici Hrvatskoj.

SSZSSH je stalni pregovarač za TKU i granske kolektivne ugovore za zdravstvo i socijalnu skrb, čime je preuzeo odgovornost za kolektivno pregovaranje.

Sindikat članovima:

  • Osigurava pesplatnu pravnu pomoć i zastupanje u ostvarivanju prava iz rada i po osnovi rada - u najbližem središtu županije u kojoj član sindikata živi i radi.
  • Osigurava povrat dijela troškova za nabavku naočala (200 kuna), i obavljanje skupe dijagnostičke preglede - CT, magnetska rezonanca (kod privatnika ako je zbog hitnosti bilo potrebno, do 500 kn).
  • Daje pomoć obitelji u slučaju smrti člana sindikata (3 000 kn)
  • Organizira i financira sindikalno obrazovanje i osposobljavanje za sindikalne povjerenike i članove.
  • Sufinancira učestvovanje u sportskim susretima zdravstva i socijalne skrbi.