Svrha i ciljevi sindikata

Što je to sindikat?

Samostalni Sindikat Zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske je samostalna dobrovoljna interesna izvanstranačka udruga radnika u ustanovama i drugim organizacijskim oblicima rada čija je djelatnost zdravstvo i socijalna skrb,zasnovana na načelu demokratskog očitovanja volje članova.

Tko se sve može učlaniti u sindikat?

U sindikat se mogu učlaniti radnici svih struka zaposleni u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi.

U Sindikat se mogu učlaniti i radnici drugih grana, djelatnosti i struka, te osobe na praksi, učenici i studenti, pripravnici i volonteri.

Koji su ciljevi sindikata?

Radi zaštite gospodarskih i socijalnih interesa zaposlenih članova Sindikatu je prioritetno ostvarivanje slijedećih ciljeva:

 • sklapanje kolektivnih ugovora s poslodavcima i osiguranje provedbe ugovorenih prava na svim razinama
 • organiziranje oblika industrijskih akcija
 • zastupanje svojih članova kod poslodavca, pred sudom, arbitražom i državnim tijelima
 • iniciranje utemeljenja zaposleničkih vijeća, predlaganje lista kandidata za zaposleničko vijeće i suradnja sa zaposleničkim vijećem
 • razvijenje zaposleničkog suodlučivanja i drugih oblika industrijske demokracije; u zaštiti i promicanju prava i interesa svojih članova
 • osiguravanje boljih uvjeta rada i života
 • zaštita prava radnika iz i po osnovi rada
 • pružanje pravne zaštite članstvu u vezi ostvarivanja prava na rad i s osnova rada
 • participacija radnika u donošenju odluka poslodavca i kontroli provođenja tih odluka
 • sudjelovanje u aktivnostima zaštite čovjekove okoline na radu i životne okoline
 • osposobljavanje vlastitog sindikalnog kadra za realizaciju programa
 • međunarodna sindikalna suradnja
 • jačanje i razvijanje sindikalne suradnje i udruživanje sindikata

Koja prava ostvarujete kao član sindikata?

Član Sindikata ima slijedeća prava:

 • Osigurava besplatnu pravnu pomoć i zastupanje u ostvarivanju prava iz rada i po osnovi rada.
 • Osigurava povrat dijela troškova za nabavku naočala (200 kuna), i obavljanje skupe dijagnostičke preglede – CT, magnetska rezonanca (kod privatnika ako je zbog hitnosti bilo potrebno, do 500 kn).
 • Daje pomoć obitelji u slučaju smrti člana sindikata (3 000 kn)
 • Organizira i financira sindikalno obrazovanje i osposobljavanje za sindikalne povjerenike i članove.
 • Sufinancira učestvovanje u sportskim susretima zdravstva i socijalne skrbi.

Koje su Vaše dužnosti kao člana sindikata?

Član Sindikata ima dužnosti:

 • da se pridržava Statuta i drugih akata Sindikata
 • da aktivno sudjeluje u akcijama Sindikata
 • da redovito plaća članarinu

Sindikalna članarina iznosi 1% od bruto plaće člana Sindikata, a raspodjeljuje se na način da:

 • 50 % ostaje na raspolaganju sindikalnoj podružnici
 • 50 % dostavlja se na račun Sindikata

Kako mogu postati članom sindikata?

popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice u podružnici Sindikata
popunjavanjem i potpisivanjem on-line pristupnice, te njenim slanjem na adresu Sindikata (PRISTUPNICA – PDF datoteka)