Dokumenti

Povrat sredstava članovima Sindikata koji su sudjelovali u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite – participacija – vrši se temeljem Odluke o povratu sredstava članovima Sindikata

Napomena:

Za povrat participacije potreban je ORIGINAL račun na poleđini potvrditi kod sindikalnog povjerenika njegovim potpisom te pečatom Podružnice, te čitka preslika ovjerene doznake HZZO-a!
Odluka o povratu dijela sredstava članovima Sindikata za određene troškove zdravstvene zaštite (PDF dokument)

Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)